Warunki reklamacji

 • Obuwie sprzedawane przez MSVA Mateusz Siewior jest objęte dwuletnim okresem gwarancji (od daty zakupu) udzielanej przez producenta obuwia ZP.H ANIS Anna Siewior ul. Tenisowa 21, 42-209 Częstochowa. Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.
 • Reklamacji podlega niezgodność towaru z umową. Podstawa prawna: Ustawa z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 • Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maks. 14 dni.
 • W przypadku stwierdzenia defektu wynikającego z winy producenta obuwia, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), równowartość ceny produktu zostanie zwrócona Kupującemu.
  Gwarancji nie podlegają:
  – naturalne zużycie obuwia,
  – uszkodzenia mechaniczne,
  – zabrudzenia,
  – uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
  – uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji,
  – różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry,
  – odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub silnego przemoczenia).
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.